نیلوفر کریم بیگی
نیلوفر کریم بیگی

44 امتیاز


طراحی گرافیک طراحی لوگو photoshop
Adobe Photoshop Logo Design Adobe Illustrator
Corel Draw Adobe After Effects عکاسی

سوابق کاری و تحصیلی

لیسانس گرافیک . سابقه کاری 6 سال