سیما ابراهیمی نژاد
سیما ابراهیمی نژاد

14 امتیاز

فارغ التحصیل رشته ی گرافیک. سابقه ی 7 سال فعالیت در حوزه ی طراحی در انیمیشن و گرافیک. سابقه ی 4 سال فعالیت در زمینه ی نقاشی دیجیتال


طراحی گرافیک طراحی لوگو sketch
Adobe Photoshop Adobe InDesign Graphic Design
Adobe Illustrator Corel Draw Autodesk 3DS Max
Adobe After Effects انیمیشن موشن گرافی