ایمان افشین
ایمان افشین

14 امتیاز

طراح گرافیکی فعالیت در حوزه طراحی لباس


طراحی لوگو photoshop طراحی پوشاک

سوابق کاری و تحصیلی

ایمان افشین طراح 16 ساله از خراسان رضوی طراح #لباس طراح لوگو و... سابقه طراحی لباس راه آهن پایتخت