محمد علی حسینی
محمد علی حسینی

34 امتیاز

لیسانس گرافیک دارای EMBA مدیریت تبلیغات و بازاریابی


طراحی گرافیک طراحی لوگو illustrator
انیماتور Adobe Photoshop Corel Draw
Cinema 4D Adobe After Effects عکاسی صنعتی
photography عکاسی