محمد علی حسینی
محمد علی حسینی

34 امتیاز

لیسانس گرافیک دارای MBI مدیریت تبلیغات و بازاریابی


طراحی گرافیک طراحی لوگو illustrator
Adobe Photoshop Corel Draw عکاسی صنعتی
photography عکاسی