مهسا مختاری‌فرد
مهسا مختاری‌فرد

14 امتیاز

Freelance Graphic Designer (1389 - Present) Design Skills: Logo Design/ Poster Design / Brochure Design / Layout Design / Typography


طراحی گرافیک طراحی لوگو illustrator
photoshop indesign Adobe Photoshop
Adobe InDesign Logo Design Adobe Illustrator
Corel Draw Visual Design