امیرمحمدعلیشاهی
امیرمحمدعلیشاهی

48 امتیاز

Amir Mohammad Alishahi - Graphic Designer


طراحی گرافیک طراحی لوگو illustrator
photoshop Adobe Photoshop Adobe Flash
Flash Adobe Illustrator photography

سوابق کاری و تحصیلی

طراح و گرافیست ،