تارا غلامیانی
تارا غلامیانی

13 امتیاز


طراحی گرافیک طراحی لوگو illustrator
photoshop indesign Adobe Photoshop
Adobe InDesign Graphic Design Logo Design
Adobe Illustrator عکاسی صنعتی photography
عکاسی

سوابق کاری و تحصیلی

شروع فعالیت حرفه ای از سال 1390- سابقه کار فقط در آژانس های تبلیغاتی- طراح بصورت فریلنس طراح در آژانس تبلیغاتی آریان 1390-1393 طراح در آژانس تبلیغاتی سروش سیما 1393-1394 طراح در شرکت آریانگار 1394-1396 طراح در شرکت نماآگهی 1396- تاکنون