هانی مصلح
هانی مصلح

35 امتیاز

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه پارس و طراح گرافیک


طراحی گرافیک طراحی لوگو sketch
illustrator photoshop indesign
Adobe Photoshop Adobe InDesign Graphic Design
Logo Design Adobe Illustrator

سوابق کاری و تحصیلی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع در دانشگاه پارس از سال نودوچهار مشغول به کار در شرکتی خصوصی به عنوان مدیر هنری و طراح و گرافیست