مائده پهلوان
مائده پهلوان

38 امتیاز

هیچ اگر سایه پذیرد ما همان سایه هیچیم ... گرافیست، خبرنگار،کمی عکاس، فرزند خلف،سازگار با روزگار


طراحی گرافیک

سوابق کاری و تحصیلی

طراح گرافیک/ کارشناس ارشد پژوهش هنر/ دارای مدرک گرافیک مطبوعاتی از وزارت ارشاد /12 سال سابقه کار در حوزه گرافیک و تبلیغات ،مطبوعات /مسلط به نرم افزارهای گرافیکی (فتوشاپ،ایلستریتور، کرل)، آشنایی با ایندیزاین