ابوالفضل الماسی
ابوالفضل الماسی

96 امتیاز

فوق دیپلم گرافیک.کارشناس و کارشناس ارشد طراحی فرش از دانشگاه هنر اصفهان سابقه 8 سال طراحی گرافیک. عکاسی و مشاوره تبلیغاتی همکاری با ارگانهای دولتی شهرداری اصفهان.سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.کمیته فرهنگ شهروندی و...سازمان بازیافت اصفهان وشیراز دانشگاه صنعتی و سپهر اصفهان، سراسری کاشان و...


طراحی گرافیک طراحی لوگو طراحی دکوراسیون
photoshop indesign Adobe Photoshop
Adobe InDesign Graphic Design Logo Design
موشن گرافی motionographer عکاسی صنعتی
عکاسی photography