دوپرو برای طراحان

صفحه شخصی برای خود ایجاد کنید

 • ۱.در سایت ثبت نام کنید، اولین هدیه دوپرو به شما یک سایت شخصی شامل اطلاعاتتان در صفحات اول گوگل هست
 • ۲. اطلاعات تماس و نمونه کارهای تان را در صفحه شخصی تان وارد کنید
 • ۳.کارفرما ها و دیگر طراحان از پروفایل شما دیدن کرده و برای شما پیغام همکاری ارسال می کنند
 • در هر پروژه ای که تمایل دارید شرکت کنید
 • ۴. آثارتان را میتوانید برای نظر سنجی از دیگر طراحان و کارشناسان در اجتماع به اشتراک بگذارید
 • ایجاد صفحه شخصی سوال دارم؟!

درپروژه های جمع سپاری شرکت کنید

 • ۱.لیست پروژه های ثبت شده را مشاهده کنید
 • ۲. برای هرکدام از پروژه هایی که تمایل دارید در آن شرکت کنید، یک طرح یا اتود ارسال کنید
 • ۳.کارفرما از بین طرح های ارسالی ، یک طرح را انتخاب می کند
 • ۵. مبلغی که از کارفرما دریافت شده به طرح برگزیده تعلق می گیرد
 • ۶.به طرح های برتر در هر پروژه با توجه به مبلغ ، دسته بندی و تعداد طرح های ارسال شده برای آن پروژه حق اتد تعلق می گیرد
 • ۷.طراح برنده و دیگر شرکت کنندگان در ازای شرکت در پروژه امتیاز دریافت می کنند و این امتیازات در بهبود موقعیت آنها تاثیر می گذارد
 • لیست پروژه ها سوال دارم؟!

چرا دوپرو؟

 • ایجاد بستری برای طراحان برای شرکت در پروژه هایی که تمایل دارند و معرفی و شناخته شدن آنها به سازمان ها از این طریق
 • شناخت و معرفی طراحانی که امتیازشان نسبت به سایر طراحان خلاقیتشان است نه قیمت پایین آنها
 • ایجاد فرصت برای طراحانی که در شروع راه هستند و نیاز دارند توانایی شان را به سازمان ها و دیگر طراحان معرفی کنند
 • دریافت پروژه هایی با قیمت مناسب و شرایط معقول
 • امکان رقابت طراحان و ارزیابی آن ها
 • امکان ایجاد صفحه شخصی و آپلود نمونه کار
 • معرفی طراحان به سازمان های متقاضی استخدام
 • ایجاد اجتماعی از طراحان برای نظر سنجی از اساتید و دیگر طراحان برای بهبود کیفیت آثار