طرای تجربه کاربری یک محصول از مراحل متفاوتی تشکیل شده که همفکری کردن یا Brainstorming در تمام این مراحل به خصوص در مرحله طراحی، ما را به نتیجه بهتری نزدیک می کند، با گرفتن تست A/B و یا همفکری کردن با سایر اعضای تیم از جمله تیم فنی، تیم بازاریابی و .. میتوان تا حدودی به این هدف رسید، اما اگر افرادی با تخصص طراحی تجربه کاربری وجود داشته باشند به طور حتم در به دست آوردن نتیجه مطلوب تر ما را یاری می کنند ،خواندن کتاب The UX Team Of One و اشاره به تصویری از آن مارا در درک این موضوع یاری می دهد. امیدواریم بتوانیم با تشکیل دادن این اجتماع، توانمندی هایمان را در زمینه طراحی کاربردپذیری محصولات افزایش دهیم.