دومین مرحله اجتناب ناپذیر در طراحی تجربه کاربری

در مطلب قبلی ( اولین مرحله اجتناب ناپذیر در طراحی تجربه کاربری )به اولین مرحله مهم و اجتناب‌ناپذیر  در طراحی تجربه کاربری یعنی تحلیل کاربر پرداختیم و میزان تاثیرگزاری این مرحله را در سایر مراحل طراحی دانستیم بعد از اینکه کاربر را تحلیل کرده و نیازها, اهداف و رفتارکاربر را شناختیم نوبت به مرحله طراحی می رسد در ادامه به اقداماتی […]

بیشتر بخوانید