سومین مرحله اجتناب ناپذیر در طراحی تجربه کاربری

سومین مرحله از مراحل اجتناب ناپذیر طراحی تجربه کاربری تست کردن محصول قبل از پیاده سازی آن می باشد شاید این موضوع به ظاهر ساده به نظر برسد و ما به محض تهیه یک prototype توسط اقوام و دوستان خود شروع به تست کردن محصول کنیم اما جامعه آماری که برای آزمایش محصول انتخاب می […]

بیشتر بخوانید

دومین مرحله اجتناب ناپذیر در طراحی تجربه کاربری

در مطلب قبلی ( اولین مرحله اجتناب ناپذیر در طراحی تجربه کاربری )به اولین مرحله مهم و اجتناب‌ناپذیر  در طراحی تجربه کاربری یعنی تحلیل کاربر پرداختیم و میزان تاثیرگزاری این مرحله را در سایر مراحل طراحی دانستیم بعد از اینکه کاربر را تحلیل کرده و نیازها, اهداف و رفتارکاربر را شناختیم نوبت به مرحله طراحی می رسد در ادامه به اقداماتی […]

بیشتر بخوانید

اولین مرحله اجتناب ناپذیر در طراحی تجربه کاربری

در پست های قبلی به مفهوم ux و اهمیت آن در تولید محصول پرداختیم و دانستیم که چه معیارهایی را برای استخدام طراح تجربه کاربری مناسب باید مد نظر قرار دهیم(معیارهای استخدام طراح تجربه کاربری مناسب چیست)در این پست و پست های آینده سعی داریم مراحلی که برای بهبود تجربه کاربری محصول باید طی کنیم را […]

بیشتر بخوانید